Условия за ползване

Преглед
Този уебсайт се управлява от Intercyprus. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до Intercyprus. Intercyprus предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, обусловени от приемането на всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/ или закупуване на нещо от нас, вие участвате в нашата „услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Условия за обслужване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики посочени тук и/или достъпни от HyperLink. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничаване на потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/ или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Достъпът или използвайки която и да е част от Сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, тогава нямате достъп до уебсайта или използвате услуги. Ако тези условия за обслужване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са обект на условията на обслужване. Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези условия на услуга, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате тази страница периодично за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемането на тези промени.

Нашият магазин е домакин на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

Раздел 1 - Условия за онлайн магазини
Съгласявайки се с тези условия за обслужване, вие представяте, че сте поне на възраст във вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте на възраст в държавата или провинцията на пребиваването си и сте ни дали вашето съгласие за Позволете на някой от вашите незначителни зависими да използват този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за незаконна или неоторизирана цел, нито можете, при използването на услугата, да нарушите законите във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някой от условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите услуги.

Раздел 2 - Общи условия
Ние си запазваме правото да откажем услуга на никого по някаква причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитната карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания в различни мрежи; и (б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания за свързване на мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на трансфер през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и .
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничат или повлияят по друг начин на тези условия.

Раздел 3 - Точност, пълнота и навременност на информацията
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт се предоставя само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствената основа за вземане на решения, без да се консултира с първична, по -точна, по -пълна или по -навременна източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

Раздел 4 - Модификации на услугата и цените
Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме услугата (или каквато и да е част или съдържание) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност към вас или на трета страна за всяка промяна, промяна на цените, спиране или прекратяване на услугата.

Раздел 5 - Продукти или услуги (ако е приложимо)
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само според нашата политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най -точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на вашия компютър на какъвто и да е цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по собствена преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

Раздел 6 - Точност на информацията за фактурирането и сметките
Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която поставяте при нас. Ние по наше усмотрение можем да ограничим или отменим количествата, закупени на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с адреса/телефонен номер за фактуриране, предоставен в момента, в който е направена поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме заповедите, които в нашето единствено решение изглежда са поставени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да изпълним вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

Раздел 7 - Незадължителни инструменти
Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които нито наблюдаваме, нито имаме контрол, нито вход.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти “, както е“ и „както са достъпни“ без никакви гаранции, представи или условия от всякакъв вид и без никакво одобрение. Няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас от незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и дискретност и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също подлежат на настоящите Общи условия.

Раздел 8 - Връзки на трети страни
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с закупуването или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с всякакви уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Оплакванията, исковете, притесненията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

Раздел 9 - Потребителски коментари, обратна връзка и други изявления
Ако по наше искане изпращате определени конкретни изявления (например записи в конкурса) или без заявка от нас, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощенски поща или по друг начин (Колективно, „Коментари“) Вие се съгласявате, че по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв носител на всякакви коментари, които ни препращате. Ние сме и не сме задължени (1) да поддържаме увереност в увереност; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да се отговори на всякакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клещи, клеветнителни, порнографски, нецензурни или по друг начин нежелателни или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези условия за служба .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават право на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, насилствен или нецензурен материал или да съдържат някакъв компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин би могъл да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив адрес за електронна поща, преструвайте се на някой друг освен себе си или по друг начин ни подвежда или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите отговорност единствено за коментари, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трети страни.

Раздел 10 - Лична информация
Вашето представяне на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да разгледаме нашата политика за поверителност.

Раздел 11 - Грешки, неточности и пропуски
Понякога може да има информация на нашия сайт или в услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят към описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, време на транзит и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулирам поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен според изискванията на закона. Не трябва да се вземат определена дата на актуализация или опресняване, приложена в услугата или на който и да е свързан уебсайт, да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е модифицирана или актуализирана.

Раздел 12 - Забранени употреби
В допълнение към други забрани, посочени в Условията за обслужване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; (б) да се иска други да изпълняват или участват във всякакви незаконни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или права на интелектуална собственост на другите; д) да тормози, злоупотреба, обида, вреда, клевета, клевета, пренебрегване, сплашване или дискриминиране въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще се използва или може да се използва по какъвто и да е начин, който да повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; (i) да спам, фиш, фарм, предлог, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка нецензурна или неморална цел; или (k) да се намесват или заобикалят функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

Раздел 13 - Отказ от отговорност на гаранциите; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределени периоди от време или да отменим Услугата по всяко време, без да ви уведомява.
Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени до вас чрез Услугата, са (с изключение на изрично посочени от нас), предоставени „както е„ и „както е достъпно“ за ваша употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от всякакъв вид, изрично или изрично или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, издръжливост, заглавие и не-намерение.
В никакъв случай Intercyprus, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели, носят отговорност за нараняване, загуба, иск или някаква пряка, непряка, случайна, наказателна, специална, или Последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничаване на загубените печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или подобни щети, независимо дали са базирани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от вашия Използване на която и да е от услугата или каквито и да било продукти, закупени с помощта на Услугата, или за всяка друга иск, свързана по някакъв начин за използването на Услугата или какъвто Загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или всяко съдържание (или продукт) публикувано, предавано или предоставено по друг начин чрез Услугата, дори ако е посъветвана за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорност за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максимална степен, разрешена от закона.

Раздел 14 - обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и провеждате безобидни Intercyprus и нашия родител, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, субектители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви иска или искане, включително разумни Адвокатските хонорари, направени от всяка трета страна, поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез позоваване, или вашето нарушение на закон или права на трета страна.

Раздел 15 - Разделителност
В случай, че всяка разпоредба на настоящите Условия се определя като незаконна, невалидна или неприложима, такава разпоредба може да бъде приложима в най -пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и незавързаната част се счита за откъсване от настоящите Условия Службата, такова определяне не влияе на валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

Раздел 16 - Прекратяване
Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, преживяват прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Тези условия за обслужване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези условия за обслужване по всяко време, като ни уведомите, че вече не искате да използвате нашите услуги или когато прекратите да използвате нашия сайт.
Ако в нашето единствено решение се провалите или подозираме, че сте се отказали, да се съобразите с някакъв срок или предоставяне на настоящите Условия, ние също можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите услуги (или която и да е част от него).

Раздел 17 - Цялото споразумение
Неуспехът на нас да упражняваме или прилагаме някакво право или предоставяне на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези условия за обслужване и всякакви политики или правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата представляват цялото споразумение и разбиране между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всякакви предишни или съвременни споразумения, комуникации и предложения , независимо дали е устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

Раздел 18 - Управление на закона
Тези условия за обслужване и всякакви отделни споразумения, с които ви предоставяме услуги, се управляват и се тълкуват в съответствие със законите на Кипър.

Раздел 19 - Промени в условията на обслужване
Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото по наша собствена преценка да актуализираме, променим или заменим всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате нашия уебсайт периодично за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в настоящите Общи условия представлява приемането на тези промени.

Раздел 20 - Информация за контакт
Въпросите относно условията на обслужване трябва да ни изпращат на promitheas@christophides.com.