Υπηρεσία σύνδεσης κάμερας ασφαλείας με το κινητό και το Wi-Fi

In stock
Everything stocked in Cyprus for fast delivery to your door in 1 - 2 working days.
Tested for quality and endurance from selected manufactures worldwide.
2 years warranty backed by technical and telephone assistance within Cyprus. 21 years of uninterrupted online sales services .
Regular price €15,00 inc. VAT
Υπηρεσία σύνδεσης κάμερας ασφαλείας. Την προσυνδέουμε στο Wi-Fi και το κινητό σας σας, ώστε να είναι έτοιμη να λειτουργήσει τη στιγμή που θα την συνδέσετε στο ρεύμα.